Privacy

Toepassingsgebied

Je bezoekt een website van Equipa3 bvba
Eeklostraat 11A / 101, 9971 Lembeke
Telefoon: +32 (0)9 357 32 12
E-mail: info@equipa3.be
Ondernemingsnummer: BE 0474 576 854.

Door deze website te bezoeken, bevestig je dat je deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Equipa3 verzameld en gebruikt worden.

Equipa3 verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hier lees je wat dit voor je inhoudt.

Equipa3 kan je persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we je je als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om je te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina’s.

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

We verzamelen informatie over jou wanneer je ons belt of wanneer je onze mobiele applicaties gebruikt. We ontvangen daarnaast informatie over jou van andere bronnen, wanneer je bijvoorbeeld een contactformulier van een handelspartner van Equipa3 invult en daarop aanduidt dat je informatie van partners wenst te ontvangen.

Equipa3 gebruikt je persoonsgegevens

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen …) of voor het doel waarvoor je je toestemming hebt gegeven (bv. om je nieuwsbrieven te versturen, om je de gevraagde informatie te verstrekken …). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) zonder je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen jouw informatie delen:

  • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat je daartoe uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven;
  • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Equipa3, zoals een bedrijf dat je bestelling op je adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.

Jouw rechten

Ben je gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan heb je het recht om:

(a) toegang te krijgen tot je persoonsgegevens;
(b) je persoonsgegevens te laten verbeteren;
(c) je persoonsgegevens te laten overdragen;
(d) de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken;
(e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
(f) je persoonsgegevens te laten wissen;
(g) je persoonsgegevens te laten annuleren; en
(h) als je je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

Ben je gevestigd in Frankrijk, dan heb je daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van je persoonsgegevens na jouw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om je rechten te laten gelden door een mail te sturen naar info@equipa3.be.

Equipa 3 bewaart je gegevens

We bewaren en verwerken je persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens jou.

Als je uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we je persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we je de mogelijkheid bieden om je uit te schrijven en je kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we je die mogelijkheid bieden.

Zolang we je persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

Links naar externe websites en sociale media

De websites van Equipa3 kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer je op deze links klikt, verlaat je onze website. Equipa3 wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden je aan om op elke website die je bezoekt het privacybeleid te lezen.

Cookies

Equipa3 maakt gebruik van cookies. Alle info vind je in onze cookie policy.

Bereikbaarheid

Parking vooraan beschikbaar.
Ingang via de deur aan de rechterkant van het gebouw.
Ons kantoor bevindt zich op de eerste verdieping (lift aanwezig).

download onze 10 tips om Feng Shui ook in jouw woon- en werkplek te integreren voor meer rust en kracht.