slogan
  • -
  • nl

Call us

Privacy Policy

Toepassingsgebied

Je bezoekt een website van Equipa3 bvba, Tervenen 87, 9940 Evergem, telefoon: +32 (0)9 357 32 12 , e-mail: info@equipa3.be, ondernemingsnummer: BE 0474 576 854.

Door deze website te bezoeken, bevestig je dat je deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Equipa3 verzameld en gebruikt worden.

Equipa3 verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hier lees je wat dit voor je inhoudt.

Equipa3 kan je persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we je je als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om je te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

We verzamelen informatie over jou wanneer je ons belt of wanneer je onze mobiele applicaties gebruikt. We ontvangen daarnaast informatie over jou van andere bronnen, wanneer je bijvoorbeeld een contactformulier van een handelspartner van Equipa3 invult en daarop aanduidt dat je informatie van partners wenst te ontvangen.

Equipa3 gebruikt je persoonsgegevens

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ...) of voor het doel waarvoor je je toestemming hebt gegeven (bv. om je nieuwsbrieven te versturen, om je de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) zonder je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen jouw informatie delen:

  • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat je daartoe uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven;
  • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Equipa3, zoals een bedrijf dat je bestelling op je adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.

Jouw rechten

Ben je gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan heb je het recht om: (a) toegang te krijgen tot je persoonsgegevens; (b) je persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) je persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens; (f) je persoonsgegevens te laten wissen; (g) je persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als je je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

Ben je gevestigd in Frankrijk, dan heb je daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van je persoonsgegevens na jouw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om je rechten te laten gelden door een mail te sturen naar info@equipa3.be.

Equipa 3 bewaart je gegevens

We bewaren en verwerken je persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens jou.

Als je uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we je persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we je de mogelijkheid bieden om je uit te schrijven en je kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we je die mogelijkheid bieden.

Zolang we je persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

Links naar externe websites en sociale media

De websites van Equipa3 kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer je op deze links klikt, verlaat je onze website. Equipa3 wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden je aan om op elke website die je bezoekt het privacybeleid te lezen.

Equipa3 maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in?

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op vraag van een website door je browser op je computer of mobiel toestel wordt opgeslagen. Een website kan aan de hand van het cookie je acties of voorkeuren na verloop van tijd "onthouden". Het cookie helpt je om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt je voorkeuren van een vorig bezoek wanneer je terugkeert.

Hieronder bespreken we de functie van de verschillende soorten cookies die u op onze website zult tegenkomen.

U kunt meer informatie over cookies terugvinden op http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Cookies op onze website

Operationele cookies: Equipa3 maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op je computer of toestel worden geplaatst en die je helpen om op websites van Equipa3 van de ene naar de andere pagina te navigeren. De cookies zijn essentieel voor een vlot gebruik van de website.

Niet-operationele cookies: we gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina's die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor jou beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden.

Cookies van derden: Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we je inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we je toestemming om ze op te slaan.

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we je vragen of je het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt je die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

Hoe kun je de cookies beheren?

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan je browsers zo instellen dat ze die cookies weigeren en je kan de cookies bovendien verwijderen wanneer je maar wilt. Je kan de cookies zelf beheren door je voorkeuren in je browser aan te passen. Hoe je dat precies moet doen, hangt af van de browser die je gebruikt. Bekijk onderstaande links naar de websites voor elk van de meest gebruikte browsers.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/nl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. ('Google') wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over je gebruik van de website (onder meer je IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van Equipa3 zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

Google zal je IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat je IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

Je kan het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in je browser. Merk op dat als je dit doet, je mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

Door deze website te gebruiken, stem je ermee in dat Google gegevens over je verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.

Je kan ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor je huidige browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Contact

Heb je vragen over deze website of over hoe we je recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op hierbovenvermelde gegevens.

Als je geen afdoend antwoord van ons ontvangt, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


edit afsluiten